TUI u brojkama

TUI u brojkama

TUI - Discover your smile :-)

   • putnička kompanija broj 1 - naša misija je da vam pomognemo da "otkrijete svoj osmeh"
     
    • 100+ godina iskustva - naši koreni sežu u 1800-te
     
    • 20 miliona kupaca - od porodica do parova, clubbera do krstarenja
     
    • 67.000 putničkih stručnjaka - uključujući putničke agente, kabinsko osoblje..
     
    • 180 svetskih destinacija - od Španije do Šangaja, od Hrvatske do Kostarike
     
    • 15 glavnih izvora tržišta - Velika Britanija (uključujući First Choice), Irska, Norveška, Danska, Finska, Švedska, Nemačka, Austrija, Švajcarska, Poljska, Belgija, Holandija, Francuska, Rusija i Kanada
     
    • 1.600 putničkih agencija - uključujući digitalne i digitalne agencije
     
    • 300 hotela u vlasništvu TUI - više od 200 000 kreveta u oko 30 zemalja
     
    • 150 aviona - jedna od najmlađih i najzelenijih flota u Europi
     
    • 16 krstarenja - preko TUI krstarenja, krstarenja Marelom i krstarenja Hapag-Lloydom
     
    • 10 miliona „zelenijih i poštenijih“ praznika - naša obveza održivosti do 2020. godine